DIENSTEN

HomeDiensten
Diensten 2017-09-20T16:36:31+02:00

ONZE DIENSTEN

Bij de voortplanting is echografie reeds jaren het gereedschap bij uitstek van de dierenarts om de evolutie van de voortplantingscyclus en de dracht bij het paard te volgen en eventuele problemen vroegtijdig op te sporen.

In interne geneeskunde kan een acute situatie zoals een koliek zeer snel en accuraat worden gediagnosticeerd met de echograaf.

Het is echter vooral in de orthopedie dat de echografie de laatste jaren spectaculaire ontwikkelingen heeft mee gemaakt. Oorspronkelijk werd echografie enkel gebruikt voor het onderzoek van pezen en ligamenten.

De nieuwste ontwikkelingen laten echter toe om de echografie ook zeer adequaat in te zetten voor het onderzoek van gewrichten en dieper liggende delen, zoals bekken en rug van het paard. In het kader van een integrale diagnose neemt de echografie tegenwoordig, naast de radiografie, een belangrijke plaats in.

De digitale radiologie is voor het gebruik van röntgen apparatuur ongetwijfeld revolutionair te noemen. Waar vroeger films moesten ontwikkeld worden, wordt nu de informatie omgezet in een digitale beeldvorming.

Dit betekent dat de apparatuur volledig mobiel is geworden en dat de meeste onderzoeken zeer snel en bij de klant zelf kunnen worden uitgevoerd. Bijna onmiddellijk na de opname beschikt de dierenarts over beelden van een zeer hoge kwaliteit. De beelden zelf zijn digitaal manipuleerbaar, reproduceerbaar en digitaal te stockeren of door te zenden voor bijkomend advies.

In het geval van twijfel kunnen onmiddellijk bijkomende onderzoeken worden uitgevoerd. Bij kwetsuren wordt de diagnosetijd sterk ingekort en kan zo vlug mogelijk met behandeling worden gestart. Bij keuringen kan bewijs worden verzameld van de werkelijke toestand van het paard.

Manken is bij een paard het meest zichtbaar signaal dat er iets mis is. Een correcte opsporing van de oorzaak is van kapitaal belang om de bruikbaarheid van het dier op korte en lange termijn te bepalen.

Het is evident dat hierbij, in functie van de economische of emotionele waarde van het dier,  alle middelen moeten worden ingezet om tot een juiste diagnostiek en eventuele therapie te komen. In het verleden beperkte dit onderzoek  zich dikwijls tot een evaluatie van voeten en beengewrichten van het paard.

Dank zij de nieuwe technieken, ondersteund door radiografisch en echografisch onderzoek, tracht de dierenarts nu tot een globale evaluatie van de bewegingsproblematiek te komen. De mankheid laten verdwijnen is goed, de juiste oorzaak van mankheid duurzaam behandelen is beter.

Soms kunnen paarden abnormale geluiden maken tijdens het werk. Endoscopie laat ons toe om met een camera in de keel en de longen van een paard te kijken. Op basis van deze beelden kan een correcte diagnose en behandeling ingesteld worden.

Ook bij prestatieklachten kan met behulp van de endoscopie de oorzaak achterhaald worden. Een chronische ontsteking of infectie met vage klinische symptomen kan immers duidelijk in beeld worden gebracht.

Bij bepaalde infecties van de bovenste luchtwegen is het noodzakelijk om de infectie te lokaliseren Door middel van de camerabeelden van de endoscoop kan deze locatie bepaald worden en kunnen stalen genomen worden om een nauwkeurige behandeling in te stellen.

De aankoop van een paard is meestal een risicovolle beslissing. Naast een correcte afkomst, goede aanleg, kunde en verwachtingen, hoopt de toekomstige eigenaar vooral een gezond paard te verwerven.

De dierenarts kan dit proces begeleiden. Mits de nodige testen, onderzoekingen  en controles kan zowel de verkoper als de koper een verslaggeving verwachten over de algemene toestand van het paard, waar beiden kunnen op bouwen om tot een correcte afspraak te komen.

Wanneer van het paard specifieke sportprestaties verwacht worden kan de dierenarts evalueren of de voorgeschiedenis of de huidige toestand van het paard strookt met de verwachtingen.

Het sportpaard kan enkel optimaal presteren wanneer het zich goed voelt. Het is dan ook zeer belangrijk om een juist evenwicht te vinden tussen training en ontspanning, prestatie en rust. Een foute inschatting van dit evenwicht kan leiden tot overbelasting, kwetsuren en zelfs een voortijdig einde van de sportcarrière.

Net zoals een sportdokter kan ook uw dierenarts instaan voor een correcte medische begeleiding van het sportpaard. In functie van de discipline wordt preventief gezocht naar de mogelijke pijnpunten.

Samen met de opvolging van de algemene toestand van het paard, leidt deze monitoring tot een tijdige aanpassing van wedstrijd- en trainingsschema’s. Op die manier kan het paard maximaal presteren met een minimum aan risico’s.

Door echografische opvolging wordt bij de merrie het tijdstip van de ovulatie zo precies mogelijk voorspeld. Het succes van de inseminatie wordt hierdoor gemaximaliseerd.

Eenmaal de merrie drachtig is, zal de dierenarts in een zeer vroeg stadium de levensvatbaarheid van het embryo evalueren. In het geval van tweelingdracht kan vroeg optreden dikwijls één van beide veulens redden.

In de loop van de verdere dracht wordt de conditie van moeder en veulen nauw gevolgd ten einde een risico op vroeggeboortes zo veel mogelijk te vermijden.

De bevalling verloopt in de meeste gevallen natuurlijk en zonder problemen. Wanneer het echter fout loopt is een dringende en zeer intensieve tussenkomst noodzakelijk.

Bij de geboorte van een veulen hoopt iedereen het beste. Vele veulens geraken zonder veel problemen door hun eerste levensjaar, maar soms kan het eens ernstig mislopen en dan moet er vlug en heel intensief worden ingegrepen.

Eerst en vooral is de standaardbegeleiding met vaccinaties en ontworming belangrijk. Bij de geboorte moet het veulen tevens medisch gecontroleerd worden op afwijkingen. Dikwijls zijn die door een vroege detectie behandelbaar.

Ten gevolge van de mindere immuniteit bij een veulen kan een kleine infectie zeer vlug aanleiding geven tot bijzonder complexe  verwikkelingen. De intensieve tussenkomst en begeleiding door de dierenarts beslist op dat ogenblik dan dikwijls over leven of dood.